آثار تاریخی و طبیعی لرستان٬ ظرفیتی بی بدیل برای توسعه صنعت گردشگری

استان لرستان بواسطه داشتن جاذبه های تاریخی و طبیعی منحصر به فرد و متعدد دارای ظرفیت های بی بدیلی در حوزه گردشگری است.