سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

آغاز برداشت زعفران از ۱۹۰ هکتار مزارع چهارمحال و بختیاری

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: برداشت طلای سرخ در بام ایران آغاز شده وپیش بینی می شود امسال حدود ۶۰۰ کیلوگرم زعفران از این مزارع برداشت شود.