آمریکا ۴۰ میلیون دلار برای جنگ تبلیغاتی با ایران، روسیه و چین اختصاص داد

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اختصاص 40 میلیون دلار بودجه برای جنگ تبلیغاتی با ایران، روسیه و چین خبر داد.