سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

آنچلوتی: این بهترین دقیقه برای گلزنی بود

اختصاصی | کارلو آنچلوتی پس از پیروزی ارزشمند ناپولی در برابر لیورپول اذعان کرد که همواره انتظار چنین نمایشی را از شاگردانش دارد.