دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

آیا ترامپ بعد از انتخابات کنگره با استیضاح روبرو خواهد شد؟

انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در صورتی که دموکرات‌ها بتوانند مجددا کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند می‌توانند مشکلات زیادی را برای دونالد ترامپ ایجاد کند.