سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

اجرای طرح الگوی نوین اشتغال خانگی برای ۲۰ هزار نفر

رییس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی با اشاره به اجرای طرح الگوی نوین اشتغال خانگی در 9 استان کشور، گفت: این طرح پایلوت در مجموع برای 20 هزار نفر در حال انجام است.