سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

اخذ مالیات، مهار سوداگران یا سنگ‌اندازی در بازار مسکن؟

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع اهرم‌های مالیاتی فعال بازار مسکن در کشورهای مختلف دنیا است، طرح مالیاتی که تاکنون در ایران اجرایی نشده و این طرح تنها در حد طرح از آن صحبت می‌شود.