اخم ژن خوب سلبریتی در برابر هشتاد میلیون ایرانی /کارتون

/اظهارت تند حمید فرخ‌نژاد: یک میلیون و چهارصد هزار فالوئر، جمعیت ایران هشتاد میلیون؛ هشتاد میلیونش برام مهم نیست، اگر زمانی خم به ابروی فرزندم بیاید. اصلا نباشند!