سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

ادامه غیبت سرمربی، سرپرست و بازیکنان غیر بومی استقلال در تمرینات

سرمربی، سرپرست و بازیکنان غیر بومی تیم فوتبال استقلال اهواز همچنان در تمرینات این تیم غایب هستند.