از «جهش نرخ سکه در میان بازار ملتهب ارز» تا «افزایش قیمت محصولات خودروساز داخلی به دنبال افزایش نرخ بیمه»

این پیمانه تیتر‌هایی همچون قرمز شدن بورس تهران بازهم با فولاد مباركه اصفهان، بازگشت آرام «تسه»ها از کف در بازار اوراق مسکن، دلار در سنا همچنان کمتر از 5000 تومان، افزایش ذخایر ارزی خارجی چین، پیش بینی رشد اقتصادی عراق با یک جهش بزرگ، کدام کشورها خواهان گلاب ایرانی هستند، کاهش تولید معادن مس جهان و ابلاغ حقوق ورودی انواع سیگار به گمرکات را در بر دارد.