سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

از واکنش نمایندگان اقلیت مجلس به استقراض از بانک شاهنشاهی تا رونمایی از ارز دیجیتالی ونزوئلا

موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی سیزدهمین روز آذر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.