سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

استعفای خادم از ریاست فدراسیون کشتی

رسول خادم رییس فدراسیون با ارسال نامه‌ای به اعضای مجمع عمومی فدراسیون کشتی از سمت خود استعفا داد.