دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

استقبال امارات از بازگشت تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران

وزیر مشاور در امور خارجی دولت امارات مدعی شد که سیاست‌های خصمانه ایران منجر به بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه این کشور شده است.