اظهارات غرور انگیز دشان بعد از پیروزی برابر ژرمن ها

اختصاصی | سرمربی تیم ملی فرانسه مدعی شده است که آلمان تیمی بسیار قدرتمند است.