افشای جزئیات جدید از روابط عُمان و رژیم صهیونیستی

یک روزنامه صهیونیستی بخش دیگری از پشت پرده روابط این رژیم با مسقط را فاش کرد که از جمله آن سفر چند ماه پیش وزیر خارجه عمان به اسرائیل است.