دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

امید و نگرانی آسیا به انتخابات آمریکا

تهران - ایرنا - پیش از انتخابات میان دوره ای چند روز آینده مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، امید و ترس بر آسیا سایه افکنده است. چین، ژاپن و دیگر کشورهای آسیایی در انتظار نتیجه انتخابات هستند تا ببینند از میان جمهوری خواهان و دموکرات ها چه کسی پیروز میدان خواهد شد.