سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

انتقاد یک نماینده از عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز

نایب رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس در راستای کنترل التهابات ارزی، گفت: به عقیده اکثر اعضای کمیسیون اقتصادی عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز قابل دفاع نیست.