با جذب مهاجم تونسی توسط باشگاه کویتی / حضور تیام در الکویت منتفی شد

کوچ احتمالی ستاره سنگالی استقلال به کویت برای پوشیدن پیراهن الکویت کاملا منتفی شد تا گامی بلند در راه ماندن این مهاجم در جمع آبی پوشان تهرانی برداشته شود.