سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

بخش فلارد میزبان برگزاری اجلاس نماز شهرستان لردگان شد

با برنامه ریزی و هماهنگی های ستاد اقامه نماز شهرستان لردگان، مراسم اجلاس نماز شهرستان لردگان در تاریخ 28 آبان 97 در بخش فلارد شهر مال خلیفه برگزار می شود.