بدهی میلیاردی فدراسیون به اعضای تیم ملی بابت پیروزی های آسان!

اختصاصی | فدراسیون فوبتال ایران بدهی سنگینی به بازیکنان و کادر فنی اش دارد.