دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

برجام و CFT خسارت بزرگ اقتصادی و امنیتی برای ایران است

امام جمعه رامسر گفت: باید بدانیم و از تجارب گذشته استفاده کنیم زیرا برجام یک خسارت بزرگ اقتصادی و CFT خسارت بزرگ امنیتی برای ما است.