سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

بصره همزمان با حضور معاون عبدالمهدی ملتهب شد

صدها عراقی بار دیگر در اعتراض به مشکلات مربوط به بیکاری در استان بصره تظاهرات و به هتل محل اقامت معاون نخست وزیر این کشور حمله کردند.