سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

بعید است که آقای ظریف نداند!

می‌گویند خونسردی، اندیشه‌کردن قبل از گفتن و اقدام،... و بالاخره حساب‌شده عمل‌کردن جزء ذات کار در وزارت امور خارجه است.