دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به کارکنان ایران اینترنشنال که قصدقطع همکاری دارندکمک می شود

لندن – ایرنا – سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن روز شنبه از آمادگی سفارتخانه کشورمان برای کمک به کارکنان ایران اینترنشنال خبر داد که قصد قطع همکاری با این شبکه تلویزیونی را دارند.