تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان در رسانه‌ها ممنوع است

رئیس شبکه بهداشت و درمان رامسر گفت: طبق احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۷ بند ج هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها ممنوع است‌.