سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

تجمع برای بازگشایی نرده‌های چهارراه ولیعصر

چند تن از اعضای سمن‌های مردمی به منظور بازگشایی نرده‌های چهارراه ولیعصر برای تسهیل تردد معلولان و سایر عابران در این چهارراه تجمع کردند.