ترامپ: انتظار زیادی ازمذاکرات تجاری این هفته با چین ندارم

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: انتظار زیادی از مذاکرات تجاری این هفته با چین ندارم.