سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

تری: آرزوی من سرمربی گری است

اختصاصی | جان تری اسطوره باشگاه چلسی که به تازگی کمک مربی شده است، از اهداف خود صحبت کرد.