تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی برای مقاوم‌سازی واحدهای روستایی مازندران

معاون امور بازسازی روستایی بنیاد مسکن مازندران با اعلام اینکه نیمی از واحدهای روستایی استان غیر مقاوم است، گفت: به روستائیان متقاضی مقاوم سازی تسهیلات 25 میلیون تومانی با نرخ بهره پنج درصد پرداخت می‌شود.