سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

تصمیم برزیل برای انتقال سفارتش به قدس غیر قانونی است

تهران-ایرنا- سازمان همکاری اسلامی، تصمیم رئیس جمهوری جدید برزیل برای انتقال سفارت کشورش از تل آویو به قدس اشغالی را غیرقانونی خواند و خواستار بازنگری برازیلیا در این خصوص شد.