سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

تناقض‌های احمدی‌نژاد

محتوای سخنان اخیر احمدی‌نژاد در حمله به قوه قضائیه و درخواست‌هایش مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی باعث شده که سخنان سال‌های گذشته او دوباره بازخوانی شود؛ این که مواضع امروز او تا چه میزان و کجا به مواضع سال‌های پیش او شباهت دارد.