سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

توصیه ذوالفقاری به زائران اربعین برای بازگشت

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به اینکه حجم جمعیت زائران در بازگشت از مرز مهران سنگین است، گفت: زائران حدالمقدور مرز‌های جنوبی را برای ورود به کشور انتخاب کنند.