سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

توصیه روحانی به طرف‌های تجاری ایران

رئیس جمهور گفت: به طرف‌های تجاری ایران هم می‌گوییم که این فشار آمریکا، موقت است و روابط ما با شما، یک روابط دائمی است. آمریکایی‌ها چند روزی فریادی می‌کشند و داد و فریادی می‌کنند و خواهند رفت.