سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

توضیحات صریح «کتاب آفتاب مشهد» درباره پلمب‌شدنش

عابس قدسی مدیر موسسه «کتاب آفتاب» مشهد توضیحاتی صریح درباره پلمب این کافه که پیشینه و سابقه فعالیت طولانی در مشهد دارد را ارائه کرد.