دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

جاسوسی کره جنوبی از وضعیت سلامتی کیم جونگ اون

سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی با کمک یک تکنیک تصویرسازی سه بُعدی پیشرفته تغییرات جسمانی رهبر کره شمالی را زیر نظر دارد.