جان باختن پدر و پسر اردبیلی به علت غرق‌شدگی در استخر

مدیر کل پزشکی قانونی استان اردبیل گفت: یک پدر و پسر اردبیلی که طی حادثه غرق‌شدگی در استخر به بیمارستان انتقال یافته بودند، جان خود را از دست دادند.