سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

جزئیات دور زدن تحریم سوخت هواپیما

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت:‌ تاکنون هیچ پرواز بین‌المللی ما به دلیل عدم ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی باطل نشده است.