سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

حجتی: دلیل اعلام نشدن خرید تضمینی گندم سوال من هم است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت شیر مربوط به مسائلی مثل بسته‌بندی و مواد اولیه است و قیمت شیر دامداری‌های افزایش نیافته است.