سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

«حناچی» با دوچرخه به محل کار خود رفت+عکس

پیروز حناچی شهردار تهران در سه شنبه های بدون خودرو امروز با دوچرخه به محل کار خود رفت.