سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

خرید ۱۰۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ تنها در ۵ سال!

چین در ظرف مدت پنج سال گذشته ۱۰۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ از این شرکت هواپیماسازی آمریکایی خریداری کرده و تحویل گرفته است.