خسرو حیدری دیدار با سایپا را از دست داد

مدافع هافبک استقلال در دیدار با سایپا حضور نخواهد داشت.