درس بزرگ بانوان ایرانی به مردان در اولین حضور + عکس

اختصاصی | در جریان اولین حضور بانوان در استادیوم آزادی شاهد اتفاقی زیبا بودیم.