دروازه بان بولیوی، مانع دبل ترابی(عکس)

دروازه بان تیم ملی بولیوی در اواخر مسابقه اجازه نداد برای بار سوم دروازه اش فرو بریزد.