دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

رقص افعی ها در برابر چشمان حریص اسپرز ها!

اختصاصی | تاتنهام در روز نخست هفته اول دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا باید در خانه اینترمیلان تازه به میادین بازگشته برود، تقابلی که در گروه مرگ و سخت ترین شرایط ممکن برای دو تیم رقم خواهد خورد تا اوج هیجان در بدو آغاز این رقابت ها بر فضای گروه B حاکم شود.