سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

روزی که سینما هم به ترامپ خندید!

ورود ترامپ با سبک فیلم‌ها و داستان‌های تخیلی به فضای تحریم ایران آن‌قدر مضحک بود که این رفتار هالیوودی، فقط واکنش‌های جالب از سوی برخی چهره‌ها و مردم عادی در فضای مجازی را به دنبال داشت و تاثیر دیگری ایجاد نکرد. اخبار مرتبط با توییت ترامپ، امروز حتی جزو پربازدیدهای سرویس اقتصادی نبود!