سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

رکورد فاجعه وار برای آلمان

اختصاصی | با شکست شب گذشته آلمان مقابل فرانسه، رکورد های منفی زیادی برای ژرمن ها به ثبت رسید.