زاد و ولد میبدی‌ها ۸ درصد کاهش یافت

رئیس ثبت احوال شهرستان میبد گفت: در نیمه نخست سال جاری شاهد کاهش ۱۱ درصدی زاد و ولد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.