سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

زبان جدید، ابداع عجیب این افراد است!

شاید عجیب به نظر برسد که افراد زبان خودشان را ایجاد کنند، اما همان طور که در این مطلب می‌خوانید، چنین چیزی اتفاق افتاده است.