سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

زنگنه: هنوز تصمیمی در خصوص بنزین گرفته نشده

وزیر نفت گفت: در خصوص بنزین هنوز تصمیمی گرفته نشده است.