ساعت دیدار استقلال و سایپا تغییر کرد

با اعلام سازمان لیگ ساعت برگزاری دیدار استقلال و سایپا تغییر کرد.